دعوت به همکاری

مرکز آماری و پژوهشی خوارزمی جهت گسترش فعالیت های خود از تمامی عزیزانی که در با نرم افزارهای زیر آشنایی مناسب دارند و توانایی انجام پروژه های دانشگاهی و یا آموزش نرم افزارها (به شیوه مجازی) را دارند، جهت همکاری بلندمدت دعوت به عمل می آید.


نرم افزارها یا زمینه های همکاری شامل موارد زیر می شود:

  • نرم افزارهای آماری 
  • نرم افزارهای اقتصادسنجی و مالی
  • نرم افزارهای تصمیم گیری چندمعیاره و تحلیل فازی
  • نرم افزارهای نقشه کشی
  • نرم افزارهای اطلاعات مکانی
  • نرم افزارهای فنی و محاسباتی
  • نرم افزارهای مرتبط با طراحی سایت و برنامه نویسی
  • نرم افزارهای گرافیکی
  • نرم افزارهای عمومی
و ...

جهت کسب اطلاعات بیشتر رزومه و سوابق خود در زمینه نرم افزارهای دانشگاهی را به آدرس ایمیل kh.stat@yahoo.com ارسال نمایید تا پس از بررسی، توضیحات و شرایط کاری به شما اطلاع داده شود.

با تشکر