گروه خبري : خبر ویژه
تاريخ انتشار : 1394/08/07 - 18:28
كد :5

تحلیل گر آماری شوید

شما را با گردآوری مطالب آموزشی، مشاوره های آماری و برگزاری کلاس های آموزشی همراهی می کنیم...

****    تحلیل آماری پروژه های دانشگاهی
****    تحلیل آماری طرح های پژوهشی و تحقیقات بازار
****    آموزش نرم افزارهای آماری به صورت غیرحضوری
****    مشاوره آماری به پژوهشگران و دانشجویان

****    برگزاری کارگاه های آموزشی
****    ورود اطلاعات پرسشنامه به کامپیوتر و نرم افزار
****    اعتبار سنجی و هنجاریابی پرسشنامه ها