مقدمه‌اي بر كاربرد SPSS در روانشناسي و ديگر علوم رفتاري با CD
مقدمه‌اي بر كاربرد SPSS در روانشناسي و ديگر علوم رفتاري با CD این کتاب در زمینه های اس . پی . اس . اس تحت ویندوز  و روان سنجی تالیف شده است و دانشجویان و پزوهشگرانی که که در این زمینه تحقیق می کنند منبع مناسبی است. مشخصات کتاب: نویسندگان: دنيس هويت - ...
آمار به زبان ساده در پژوهش های آموزشی روان شناسی و علوم اجتماعی
آمار به زبان ساده در پژوهش های آموزشی روان شناسی و علوم اجتماعی کتاب معرفی شده مطالب مفیدی از مفاهیم بنیادی آماری و روش های آماری را برای پژوهشگران و دانشجویان بیان می کند.این کتاب منبع مناسبی برای محققین ویژه پژوهشگران رشته‌های علوم تربیتی، روانشناسی و جامعه‌شناسی است. مشخصات کت ...
راهنمای آسان تحلیل عاملی
راهنمای آسان تحلیل عاملی این کتاب برای دانشجویان رشته جامعه‌شناسی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری منبع مناسبی است. مطالب کتاب حاضر دارای موضوعات تجزیه و تحلیل عوامل، روانشناسی،علوم اجتماعی،روشهای آماری است و برای پژوهشگران با موضوعات مرتبط منبع مناسب می باشد. مشخصات کتاب: ...