کتاب

 

مرکز آماری خوارزمی در تلاش برای کمک به پژوهشگران و محقیق گرامی کتاب هایی را معرفی کرده است که در این راستا تعدادی از این کتب معرفی کرده است که تعداد را می توان به صورت رایگان و در فرمت PDF دانلود کرد. و تعدادی را باید از کتاب فروشی ها تهیه نمود.