درباره ما                                                                                                                               

آمار، زبان رسای اعداد است...


پژوهش، کندوکاو و تحقیق، اهمیت شایانی در جوامع دانشگاهی برای اهل علم، در بازار برای مدیران و در سیاست برای حاکمان دارد. پژوهش، راه رسیدن به علم و آگاهی است و در این میان، علم آمار، پلی برای پیوند اطلاعات و داده ها به علم و واقعیت است. گاه اهمیت آمار و استنباط های صحیح از داده ها به اندازه ای است که می توان یافته های آماری را ثمره و میوه پژوهش دانست.

تحلیل آماری، حوزه ای علمی و تخصصی است که نیازمند تسلط بر علم آمار، تسلط بر نرم افزارهای آماری و توانایی استنباط صحیح وتفسیر یافته ها است. پیشنهاد می کنیم پژوهش ها و تحقیقات ارزشمند خود را درهر زمینه ای و هر مقطعی با مشورت آماردانان و روش شناسان پیوند بزنید تا از اشتباهات آماری در زمینه روش های آماری، کار با نرم افزارها و تفسیر نتایج در امان باشید و حاصل کار پژوهشی شما با تحلیل های آماری ضعیف و حتی اشتباه، زیر سوال نرود.

از نگاه بسیاری از پژوهشگران، علم آمار علمی پیچیده و محض و ملالت آور است. سعی ما در مرکز تحلیل آماری خوارزمی بر آن بوده است که نتایج تحلیل آماری را به زبانی روان و ساده به شما ارائه دهیم تا ضمن حفظ دقت علمی، نتایجی ملموس و کاربردی از تحلیل آماری خویش بدست آورید. ما مشاوره و انجام تحلیل آماری را حرفه و علاقه خود می دانیم و می کوشیم خدماتی شایسته به شما ارائه دهیم. ما ادعا نمی کنیم که در تحلیل آماری بهترینیم اما هدف و تلاش ما بر ارائه تحلیل های آماری دقیق، معتبر، قابل فهم و روان است و این هدف را به پشتوانه اندوخته علمی و تجارت چندین ساله خویش دنبال می کنیم.

در پنجمین سال فعالیت مرکز تحلیل آماری که با مشاوره و انجام تحلیل آماری حدود 500 مقاله، پایان نامه، رساله دکترا و طرح پژوهشی همراه بوده است، ما همچنان به بهبود و تقویت غنای علمی و گسترش توانمندی های خود در زمینه روش ها و نرم افزارهای آماری می اندیشیم...

 

چشم انداز امسال ما (1395):
  • گسترش حوزه کاری به 20 نرم افزار مهم و پرکاربرد دانشگاهی.
  • تولید مطالب آموزشی، آموزش غیرحضوری و انجام پروژه های نرم افزاری دانشگاهی با کیفیت عالی و قیمت مناسب.
     


چشم اندازه ما در سال 1400 :

  • تبدیل شدن به مرکز آموزش غیر حضوری، تولید مطالب آموزشی و انجام پروژه های دانشگاهی در ایران.
  • تحت پوشش قرار دادن 50 نرم افزار مهم و پرکاربرد دانشگاهی.
  • رسیدن به کیفیت عالی در ارائه تمامی خدمات.


 
»»»» مروری بر تالیفات ما

»»»» خدمات ما


»»»» ارتباط با ما


»»»» قرارداد و تعرفه خدمات
 

»»»» مجوزهای اخذ شده

 

»»»» تجربه 7 ساله

مدیر مرکز: رامین کریمی