معرفی پایگاه های علمی داده و آمار

در این قسمت آدرس اینترنتی پایگاه های علمی داده و آمار قرار داده شده است.برای ورود به سایت بر روی ادرس کلیک کنید.


 

نام مرکز یا موسسه آماری          آدرس اینترنتی
مرکز ملی آمار ایران (درگاه ملی آمار)                                       http://www.amar.org.ir
پژوهشکده آمار ایران                                        http://www.srtc.ac.ir
سایت نرم افزار SPSS  و AMOS(شرکت IBM)  http://www.ibm.com
سایت نرم افزار LISREL   http://www.ssicentral.com
سایت نرم افزار Smart PLS http://www.smartpls.de
سایت نرم افزار Eviews     http://www.eviews.com
سایت نرم افزار R http://www.r-project.org
سایت نرم افزار Expert choice    http://expertchoice.com
سایت نرم افزار Matlab http://www.mathworks.com
آمار آنلاین جهان (جمعیت و سلامت و ...) www.worldometers.info
انجمن آمار ایران www.irstat.ir
پژوهشکده آمار www.srtc.ac.ir
واژه نامه چند زبانه آماری www.si.cbs.nl/glossary
آمار جهانی www.geohive.com
مرکز آمار و اطلاعات زنان و خانواده www.zn.farhangoelm.ir
انجمن آمار آمریکا www.amstat.org
بخش آمار سازمان ملل متحد www.unstats.un.org/unsd
مرکز مطالعات آماری، اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی www.sesrtcic.org
صندوق جمعیت ملل متحد www.unfpa.org
موسسه آمار سازمان www.unsiap.or.jp
انجمن آمار واشنگتن www.cos.gmu.edu
آموزش آمار به زبان ساده www.animatedsoftware.com
انجمن آمار سلطنتی www.rss.org.uk
انجمن بین المللی محاسبات آماری(IASC) www.stat.unipg.it/iasc
انجمن بین المللی بیومتریک(IBS) www.biometricsociety.org
انجمن بین المللی تحلیلهای بیزی(ISBA) www.bayesian.org
موسسه بین المللی آمار(ISI) www.isi-web.org
موسسه ملی آمار بلژیک www.statbel.fgov.be
تاریخچه آمار www.stat.ucla.edu/history
زندگی نامه دانشمندان آماری www.york.ac.uk
جداول آماری http://www.york.ac.uk/tables