داوری بخش آماری مقالات و پایان نامه ها را به ما بسپارید


ما آماده بررسی و ارزیابی بخش آماری پایان نامه و مقاله شما هستیم...
اگر استاد دانشگاه هستید و فرصت بررسی و داوری بخش آماری را ندارید
اگر بخش آماری با نرم افزاری تحلیل شده است که بر آن تسلط ندارید
اگر روش و متد آماری برای شما نا آشناست
اگر دانشجو هستید و به تحلیل آماری که انجام داده اند یا انجام داده اید اطمینان ندارید
اگر می خواهید مقاله خود را برای یک مجله معتبر بفرستید و نمی خواهید از نظر آماری ایراد مهم داشته باشد
کاری که ما انجام می دهیم:

1- تحلیل آماری شما را بررسی کرده و ایرادات علمی و فنی آن را می گوییم
2- روش آماری مناسب را پیشنهاد می دهیم
3- روش اصلاح ایراد را می گوییم
4- نمونه و الگوی مناسب (مانند جدول و شکل) را برایتان می فرستیمروش کار:
بخش آماری، عنوان مقاله یا پایان نامه، روش شناسی، فرضیه ها و پرسشنامه خود را برایمان بفرستید
هزینه داوری مقاله داخلی و پایان نامه کارشناسی ارشد مبلغ 50 و رساله دکترا و مقالات ISI  مبلغ 75 هزار تومان است


مقاله یا پایان نامه خود را از راه های زیر می توانید ارسال کنید:
  • ایمیل   kh.stat@yahoo.com
  • تلگرام  به شماره   4066 769 0912
  • ارسال از طریق بخش تیکت یا ارسال فایل سایت (کلیک کنید)


داوری مقالات توسط مدیر مرکز و تحلیل گر آماری آقای رامین کریمی انجام می شود
تحلیل آماری شما به امانت نزد ما محفوظ است. اعتماد شما سرمایه ماست