Banner333Banner222Banner111Banner444Baner5

مرکز تحلیل آماری خوارزمی تحلیل های آماری گوناگون و تخصصی را با نرم افزارهای زیر  پشتیبانی می کند

Amos , PLS , Lisrel
 

SPSS

 
Eviews
 
Expert Choice 


  داده کاری با SPSS MODELER

 
تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل شبکه ای و تحلیل فازی  


پایان نامه کارشناسی ارشد، رساله دکتری، مقالات علمی پژوهشی و ISI و طرح های پژوهشی
کلیه رشته های مرتبط (علوم اجتماعی، روان شناسی و علوم تربیتی، مدیریت، کشاورزی، تربیت بدنی، پزشکی، زیست شناسی و ...)
و کلیه مقاطع (کارشناسی، ارشد و دکترا)
 
 
*******
 
خدمات شامل:
 
 
انواع آمار توصیفی (جداول فراوانی، میانگین، انحراف معیار،جداول فراوانی، انواع نمودار...)
آزمون پایایی  و اعتبار (آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی، اعتبار واگرا و هم گرا، ضریب تمییز و درجه دشواری...)
آزمون های همبستگی(پیرسون، اسپیرمن، کندال، کای اسکوئر، فی و وی کرامر ...)
آزمون های مقایسه ای(آزمون های، تحلیل واریانس، تحلیل کوواریانس، تحلیل اندازه گیری های مکرر)
آزمون های ناپارامتریک(یومن-وایتنی، کروسکال والیس، کای اسکوئر تک متغیره، فریدمن ...)
تحلیل رگرسیون(خطی، لجستیک، ترتیبی، برآورد منحنی...)
تحلیل تشخیصی/ تمییزی
تحلیل کلاستر /خوشه ای
تحلیل مسیر
تحلیل لگاریتم خطی(Log-Linear)
 
تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی(CFAو EFA)
مدل یابی معادلات ساختاری(SEM)
 
تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
تحلیل شبکه ای (AHP)
تحلیل فازی


تحلیل اقتصاد سنجی (EViews)
تحلیل سری های زمانی (EViews)
تحلیل داده های پانل (EViews)

داده کاوی یا Data Mining با نرم افزار SPSS MODELER*******


آزمون های پیشرفته آماری را به ما بسپارید:

(SPSS): رگرسیون لجستیک، رگرسیون پروبیت، تحلیل لگاریتم خطی، مانووا، آنکووا ، تحلیل تشخیصی و ....

(PLS): تحلیل عاملی مرتبه دوم، مدل ساختاری با سازه های مرتبه دوم، بررسی تعدیل گری متغیر کیفی و کمی و ...

(Amos - LISREL) : تحلیل عاملی تایید مرتبه دوم، اعتبارسنجی متقابل مدل، تحلیل ساختارهای میانگین، خودگردان سازی، مدل های بازگشتی، برآورد بیزی و ...

(EViews) : آزمون والد، آزمون چاو، آزمون هم خطی، خودرگرسیون برداری، آزمون رمزی، تحلیل داده های پنل، آزمون های ریشه واحد و ...

(SPSS MODELR): انواع تکنیک های داده کاوی و کشف دانش مانند رگرسیون لجستیک، خوشه بندی، کشف تقلب، درخت تصمیم گیری، شبکه عصبی و ...

و کلیه  روش تصمیم گیری چندمعیاره شامل تحلیل سلسله مراتبی، تحلیل شبکه ای، تحلیل فازی و مکان یابی 

 
مخاطبان خدمات ما
خدمات ما مورد نیاز طیف وسیعی از پژوهشگران، دانشجویان و سازمان ها می شود
برخی از رشته هایی که می توانند از خدمات ما بهره مند شود: 


 

جامعه شناسی و پژوهشگری روان شناسی علوم تربیتی
مدیریت و تمامی گرایش های آن مهندسی صنایع تربیت بدنی
پزشکی علوم تغذیه زیست
مهندسی کشاورزی آمار مهندسی حمل و نقل
مهندسی کامپیوتر مدیریت آموزشی فناوری اطلاعات

تمامی فرآیندها و تحلیل های آماری مطابق با منابع و رفرنس های معتبر انجام می گیرد
و اعتبار علمی تحلیل های آماری تضمین می شود

logo-samandehi
اطلاعات تماس

شماره تماس : 66 40 769 0912 --> رامين کريمي
ايميل : kh.stat@yahoo.com
آدرس : کرج، حصارک، دانشگاه خوارزمي

آمار سایت
بازديد صفحات : 289
بازديد امروز : 107
كل بازديدها : 621642
افراد آنلاين : 79