مقدمه ای بر مدل یابی معادلات ساختاری به روش PLS و کاربرد آن در علوم رفتاری
 
کتاب معرفی شده در این بخش در طبقه بندی موضوعی در موضوعات  مدل یابی معادلات ساختاری است و پژوهشگرانی که در این زمینه های کار می کنند می توانند از این کتاب به عنوان منبعی برای کار خود استفاده کنند.


 
مشخصات کتاب:
نویسنده: