تنظیم و تهیه یک پاورپوینت مناسب برای پژوهشگران، یک نیاز عمومی است. پاورپوینت از روش های رایج ارائه نتایج و یافته ها در دانشگاه ها، سازمان های گوناگون و شرکت هاست. فرمت و نحوه تنظیم یک پاورپوینت مناسب برای جلسه دفاع یا پروژه های کلاسی، از اصول و قواعدی و چارچوبی پیروی می کند که در فایل های آموزشی زیر به مرور و شرح این اصول پرداخته شده است.
همچنین در ادامه چند فایل آماده پاورپوینت پایان نامه (برای جلسه دفاع) و پروژه کلاسی ارائه شده است که علاقه مندان می توانند از این فایل ها نیز استفاده کنند. تمامی فایل ها قابل دانلود است.


>> >  فایل های آموزشی برنامه پاورپوینت

آموزش کار با پاورپوینت 2013

آموزش کار با پاورپوینت 2010>>>  فایل های آموزشی شیوه ارائه مطالب در پاورپوینت

اسلاید های مناسب برای یک پاورپوینت کدامند؟

نکته های مهم برای ارائه مطلب با پاورپوینت

5 اشتباه رایج در ساختن پاورپوینت

متن، فونت و رنگ مناسب برای پاورپوینت>>>  نمونه پاورپوینت های آماده برای جلسه دفاع یا پروژه دانشگاهی

نمونه پاورپوینت پایان نامه برای دفاع-1


نمونه پاورپوینت پایان نامه برای دفاع-2

نمونه پاورپوینت پروژه دانشگاهی-1

نمونه پاورپوینت پروژه دانشگاهی-2