سایت تاریخ نگاری

در این سایت وقایع مهم تاریخی از لحظه بینگ بنگ (انفجار بزرگ) تا همین لحظه فعلی که در آن هستیم گزارش شده است. در این سایت می توانیم با مهم ترین اتفاقات تاریخ بشر از ابتدای تشکیل دنیا تا عصر جدید و سال 2015 آشنا شویم. (از  مروگر گوگل کروم استفاده کنید)


 سایت آمار لحظه به لحظه جهان
در این سایت آمار زنده و به روز جهان در مورد جمعیت، حکومت و اقتصاد،اجتماعی و رسانه ها،محیط زیست،غذا، آب، انرژی و سلامت، هزینه صرف شده برای بازی های رایانه ای و .... قابل مشاهده است.

سایت آمار لحظه ای ایران
(آماری جمعیتی)
سازمان ثبت احوال ایران آمار لحظه به لحظه از ایران در مورد تعداد متولدین، تعداد فوت شدگان و تعداد ازدواج و تعداد طلاق را به صورت لحظه ای ارائه می کند.