داده های ناقص


 در این بخش مطالب و مقالاتی با موضوع داده های ناقص قرار داده شده است. برای دریافت رایگان هر یک از مطالب بر روی تصویر کلیک کنید.Solutions for Missing Data in Structural Equation Modeling
نویسنده:Rufus Lynn Carter
Marymount Universit
Much Ado About Nothing: A Comparison of Missing Data Methods and Software to Fit Incomplete Data Regression Models
نویسنده:Nicholas J. Horton and Ken P. Kleinman