مطالب ارائه شده برگرفته از کتاب "راهنمای آسان تحلیل آماری با SPSS" تالیف آقای"رامین کریمی" است. کپی فقط با ذکر منبع مجاز می باشد.


گزینش موردها

جایگزین دیگر برای دستور تقسیم داده­ ها، انتخاب موردهای خاص و استفاده از آن­ها در تحلیل است. دستور گزینش یا انتخاب موردها مشابه دستور تقسیم داده­ ها عمل می­ کند؛ با این تفاوت که در این دستور، داده­ ها به چند قسمت تقسیم نمی­ شوند بلکه موردهای خاصی از داده­ ها گزینش و انتخاب شده و تحلیل­ ها تنها در مورد داده ­های منتخب اجرا می­ شود. مثلا ممکن است فقط به پاسخ­ های دانشجویان مرد یا ترک علاقه­ مند باشیم. دستور گزینش موردها به ما امکان می ­دهد تا فقط داده ­های مربوط به این دسته از دانشجویان را مورد بررسی قرار دهیم. با گزینش مواردی که قومیت ­شان ترک است تمام تحلیل­ های بعدی فقط بر روی داده ­های مربوط به دانشجویان ترک انجام خواهد شد و سایر داده­ ها (یا قومیت­ ها) به طور موقّت کنار گذاشته می­ شوند.


مثال:                         
می­ خواهیم فقط نمرات دانشجویان ترک را مورد تحلیل قرار دهیم و دانشجویان سایر قومیت­ ها را به طور موقّت از تحلیل­ هایمان کنار بگذاریم.

اجـ ـرا:
مسیر زیر را دنبال می­کنیم:

 

Data--->Select cases


 


بعد از این کار هر تحلیلی که بر روی داده ­ها انجام دهیم صرفا بر روی داده­ های دانشجویان ترک انجام می­ شود و فقط تحلیل­ های مربوط به دانشجویان با قومیت ترک در خروجی برنامه نشان داده می­ شود.
 

حالت­ ها یا روش ­های مختلفی برای انتخاب موردهای ­خاص وجود دارد که در ادامه به برخی از این روش ­ها اشاره کرده­ ایم:

روش اول: اگر بخواهیم فقط یکی از قومیت ها را انتخاب کنیم، کد قومیت مدنظر را بعد از علامت مساوی می­ گذاریم.
مانند: Ghomiat =1  یا  Ghomiat =3. در حالت اول تنها دانشجویان ترک را انتخاب کردیم و در حالت دوم تنها دانشجویان کرد انتخاب می شوند.

روش دوم: چنانچه بخواهیم کدهای کمتر از 3 را انتخاب کنیم (دانشجویان ترک با کد 1 و دانشجویان فارس با کد 2) و سایر قومیت ­ها را از تحلیل کنار بگذاریم، باید از علایم بزرگ تر یا کوچک تر استفاده کنیم.
مانند: Ghomiat < 3. در این حالت قومیت­ هایی که کد آن­ها کمتر از 3 است (یعنی کد 1 و 2) انتخاب می ­شوند.

روش سوم: می خواهیم دانشجویان ترک با کد 1 و دانشجویان کرد با کد 3 را انتخاب کنیم. یکی از روش­ های اجرای این دستور این است که قومیت­ ها را مجددا کدگذاری کنیم و به دانشجویان کرد کد 2 و به دانشجویان فارس کد 3 بدهیم و مانند مثال قبل عمل کنیم.

هرکدام از حالت­ ها را که انتخاب کنیم، در تحلیل­ های بعدی فقط همان گروه­ ها یا داده­ ها انتخاب می­ شوند و مورد تحلیل قرار می­ گیرند­ و سایر داده­ ها به طور موقّت از تحلیل کنار گذاشته می ­شوند.دانلود فایل PDF متن بالا

مطالب ارائه شده برگرفته از کتاب "راهنمای آسان تحلیل آماری با SPSS" تالیف آقای"رامین کریمی" است. کپی فقط با ذکر منبع مجاز می باشد.