مطالب ارائه شده برگرفته از کتاب "راهنمای آسان تحلیل آماری با SPSS" تالیف آقای"رامین کریمی" است. کپی فقط با ذکر منبع مجاز می باشد.

کـدگذاری مجدد متغیرها

کدگذاری مجدد، به معنای تغییر کدهایی است که در ابتدا به متغیرها و طبقات داده ­ایم و در موارد متعددی نیازمند این هستیم که کدهایی که ابتدا اختصاص داده­ ایم را تغییر دهیم. کدگذاری مجدد یک از پرکاربردترین مراحل آماده­ سازی داده ­ها محسوب   می­ شود. برای مقاصد زیر متغیرها را کدگذاری مجدد می ­کنیم:

     1.تبدیل مقادیر فاصله ­ای به مقادیر ترتیبی:برای مثال می­ توانیم معدل افراد را از حالت فاصله­ ای/نسبی خارج کرده و در سه دسته معدل پایین (زیر 14)، معدل متوسط (14 تا 17) و معدل بالا (بالای 17) قرار دهیم. یا می­ توانیم افراد را برحسب درآمدشان در سه طبقه کم­ درآمد، میان­ درآمد و پردرآمد قرار دهیم.

     2.تقلیل و کاهش تعداد طبقات:برخی از مصادیق کاربرد این شیوه عبارت است از:
          الف) بخواهیم افراد را بر حسب تحصیلات به جای پنج طبقه در دو طبقه قرار دهیم: دیپلم و پایین­ تر و طبقه دارای تحصیلات دانشگاهی. 
           ب) بخواهیم طبقات گویه­ های طیف لیکرت را از پنج طبقه به سه طبقه تقلیل بدهیم. در این حالت، پنج طبقه کاملا مخالفم، مخالفم، بی­ نظر، موافقم و کاملا موافقم را در سه طبقه مخالفم، بی­ نظر و موافقم خلاصه می­ کنیم.
            ج) زمانی که پاسخ­ های ارائه شده به طبقه­ ای خیلی اندک است بهتر است آن طبقه را با طبقه دیگری ادغام کنیم. فراوانی بسیار پایین ممکن است جدول را گمراه کننده و نتایج و تحلیل­ ها را دچار تحریف کند.

     3.یکسان­ سازی جهت سوالات: زمانی که در سنجش یک مفهوم یا سازه با سوالات منفی و مثبت به صورت همزمان مواجه هستیم باید سوالات مثبت و منفی را هم­ جهت کنیم. فرض کنیم برای سنجش اعتماد بین فردی سه سوال در قالب طیف لیکرت سه گزینه ­ای (مخالفم، تا­حدودی و موافقم) طرح کرده­ ایم که شامل دو سوال مثبت است که با این جمله­ بندی مطرح شده است: «به اعضای خانواده­ ام اعتماد دارد» و «به بستگانمان اعتماد دارد» و یک سوال منفی است که با این جمله­ بندی طرح شده است: «به همسایگانمان کاملا بی اعتمادم». در هنگام ساختن مقیاس باید شیوه نمره­ دهی سوالات مثبت و منفی را یکسان و هم جهت کرد تا نمره کل هر فرد در مقیاس تفسیرپذیر باشد.
در سوالات مثبت اعتماد (اعتماد به اعضای خانواده و بستگان)، انتخاب گزینه موافقم به معنای اعتماد داشتن است اما در سوال اعتماد به همسایگان که یک سوال منفی است، انتخاب گزینه موافقم به معنای بی­ اعتمادی است که در این جا باید جهت نمره ­دهی این سوال منفی را با سوالات مثبت یکسان کرد و کدگذاری مجدد کرد.

مثال:                
در مثال کتاب، معدل کارشناسی در سطح فاصله­ ای سنجیده شده است که ما قصد داریم پاسخگویان را برحسب معدل کارشناسی شان در سه طبقه قرار دهیم:
معدل پایین: شامل معدل کمتر از 14
معدل متوسط: شامل معدل 14 تا 17
معدل بالا: شامل معدل بالاتر از 17
اجـ ـرا:
دستور زیر را اجرا می­کنیم:

Transform--->Recode into Different Variables

 

 

 
  در پنجره کدها یا مقادیر جدید و قدیم (Old and New Values) مطابق شکل تغییرات را اعمال می­ کنیم. این پنجره برای آسانی­ آموزش به دو بخش تقسیم شده­ است.
در پنجره مقادیر جدید و قدیم برحسب دامنه نمراتی که تعیین کرده ­ایم کدهای تغییر یافته هر طبقه را وارد می­ کنیم:
10 تا 13.99 = کد 1
14 تا 17 = کد 2
17.01 تا 20 = کد 3
به عنوان مثال برای طبقه آخر یا کد 3 (و در کادر کدهای قدیم یا Old Value) به ترتیب زیر عمل می­ کنیم:


بعد از انجام دستورات فوق، وارد کادر کد جدید (New Value) می ­شویم.


نکته: هیچ­کدام از طبقات نباید با هم هم پوشانی داشته باشند و دامنه نمرات هر کدام از طبقات باید از یکدیگر متمایز باشد. مثلا نمی توانیم عدد 17 را در دو طبقه قرار بدهیم. باید در یک طبقه که طبقه دوم است مقدار 17 و در طبقه دیگر مقدار بزرگتر از 17 (یعنی عدد 17.01) قرار داده شود.

نتـ ـایج:
با اجرای دستور بالا متغیری جدید در پنجره داده­ ها تشکیل می­ شود که نمرات و کدهای آن تغییر کرده است و مطابق کدها و طبقاتی است که ما مشخص کرده ­ایم.
مقایسه دو روش کدگذاری مجدد: برای کدگذاری مجدد متغیرها دو روش در برنامه SPSS وجود دارد.که دستور این دو در کنار یکدیگر بوده و در جدول زیر به مقایسه این دو روش پرداخته شده است.

 

شکل 2-4- جدول مقایسه روش ­های کدگذاری

روش کدگذاری روی متغیر موجود
Recode into Same Variables
در این روش متغیر جدیدی ساخته نمی­شود و تغییرات روی همان متغیر قبلی انجام می­شود. در نتیجه در این روش داده­ های اولیه از بین رفته و کدهای جدید، جایگزین کدهای قبلی می شود و داده های جدید تشکیل می شود.
روش کدگذاری با ساخت متغیر جدید
Recode into Different Variables
ستونی جدید و متغیری جدید در پنجره داده ­ها تشکیل می­شود. در این روش هم متغیر اولیه باقی مانده و هم متغیری جدید در برنامه تشکیل می­شود.
به جهت حفظ داده ­های اولیه، توصیه می­ گردد که همواره از این روش استفاده کنیم.
 

 
دانلود فایل PDF متن بالا

 

مطالب ارائه شده برگرفته از کتاب "راهنمای آسان تحلیل آماری با SPSS" تالیف آقای"رامین کریمی" است. کپی فقط با ذکر منبع مجاز می باشد.