مطالب ارائه شده برگرفته از کتاب "راهنمای آسان تحلیل آماری با SPSS" تالیف آقای"رامین کریمی" است. کپی فقط با ذکر منبع مجاز می باشد.


مراحل انجام یک تحلیل آماری

دیاگرام زیر مراحل انجام یک تحلیل آماری را نشان می ­دهد. بعد از این که داده ­ها از طریق پرسشنامه یا به طرق دیگر جمع ­آوری شد و پرسشنامه­ های ناقص حذف گردید، جهت ورود داده ­ها (اطلاعات) و انجام آزمون­ های مورد نیاز بر روی آن­ها مراحل زیر باید طی گردد. لازم به ذکر است که برخی مراحل ذکر شده جنبه تکمیلی داشته و ممکن است برخی از مراحل (مانند بررسی اعتبار و پایایی) در همه پژوهش ­ها نیاز نباشد اما سایر مراحل تقریبا در همه تحلیل­ های آماری مشترک است.

شکل 2-1- مراحل انجام تحلیل آماری 

دانلود فایل PDF  متن بالا
 

مطالب ارائه شده برگرفته از کتاب "راهنمای آسان تحلیل آماری با SPSS" تالیف آقای"رامین کریمی" است. کپی فقط با ذکر منبع مجاز می باشد.