مطالب ارائه شده برگرفته از کتاب "راهنمای آسان تحلیل آماری با SPSS" تالیف آقای"رامین کریمی" است. کپی فقط با ذکر منبع مجاز می باشد.


معرفی نرم افزار SPSS  و نمایی از نرم افزار

نرم افزار SPSS  نرم افزاری آماری است که به تحلیل انواع آزمون ها و بررسی داده های آماری می پردازد. SPSS نرم افزار جامعی است که اکثر رشته ها با آن سروکار دارند. همچنین مورد استفاده محققان بازار، پژوهشگران سلامت، دولت، پژوهشگران آموزش، سازمان های بازاریابی نیز قرار می گیرد.
از جمله موارد مهم در این نرم افزار مشخص کردن نوع داده هایی که است قصد تحلیل و بررسی بر روی آنها وجود دارد. مشخص شدن اسمی و ترتیبی کمی و کیفی بودن داده ها در بررسی ها و تحلیل های آماری کمک زیادی به کاربر و محقق می کند. این خصوصیت در نسخه های جدیدتر نرم افزار با اهمیت تر جلوه می کند.امکاناتی که نرم افزار SPSSبرای کاربران خود فراهم می کند:

·     تهيه خلاصه‌هاي آماري مانند گراف‌ها، جداول‌، آماره‌ها و ...
·     انواع توابع رياضي مانند قدر مطلق، تابع علامت، لگاريتم، توابع مثلثاتي و ...
·     تهيه انواع جداول سفارشي مانند جداول فراواني، فراواني تجمعي، درصد فراواني و ...
·     انواع توزيع‌هاي آماري شامل توزيع‌هاي گسسته و پيوسته
·     تهيه انواع طرح‌هاي آماري
·     انجام آناليز واريانس يکطرفه، دوطرفه، چندطرفه و آناليز کوواريانس
·     تکنيک‌هاي تجزيه و تحليل سري‌هاي زماني
·     ايجاد داده‌هاي تصادفي و پيوسته
·     محاسبه انواع آماره‌هاي توصيفي
·     انواع آزمون‌هاي مرتبط با مقايسه ميانگين بين دو يا چند جامعه مستقل و وابسته
·     قابليت مبادله اطلاعات با نرم‌افزارهاي ديگر
·     برازش انواع مختلف رگرسيون


از دیگر قابلیت های منحصر به فرد این نرم افزار خودآموز Help موجود در نرم افزار است که قابلیت آن را دارد که مراحل هر قسمت از کار را به کاربر آموزش دهد.


محدودیت های نرم افزار SPSS

·     در نام گذاری متغیرها محدودیت هایی وجود دارد و تمام کاراکترهای موجود در کیبورد را نمی پذیرد.
·    این نرم افزار گزینه undoوجود ندارد در نتیجه اگردر قسمتی از فرامین داده ها رو پاک کرده و یا تغییری در آن ایجاد کنید امکان بازگشت وجود ندارد.
 


نمایی از نرم افزار SPSS


نمای معرفی متغیرها در نرم افزار
 نمای ورود داده ها در نرم افزار
نمایی از تحلیل و خروجی محاسبات نرم افزار

دانلود فایل PDF متن بالامطالب ارائه شده برگرفته از کتاب "راهنمای آسان تحلیل آماری با SPSS" تالیف آقای"رامین کریمی" است. کپی فقط با ذکر منبع مجاز می باشد.