مدل یابی معادلات ساختاری (SEM)
 

در این بخش مطالب و مقالاتی با موضوع مدل یابی معادلات ساختاری با انواع نرم افزارها (Lisrel-Amos-PLS) قرار داده شده است. برای دریافت رایگان هر یک از مطالب بر روی تصویر کلیک کنید.

 


 
برآورد حجم بهینه نمونه در مدل های معادله ساختاری و ارزیابی کفایت آن برای پژوهشگران اجتماعی
تالیف:وحید قاسمی


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 

 
 


 

در این مقاله آموزشی مفاهیم و مبانی رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری، مقایسه نرم افزارهای رایج در زمینه مدل سازی، کاربردهای عمده روش معادلات ساختاری در تحلیل های آماری و برخی ملاحظات و پیش فرض های عمده این تکنیک قدرتمند آماری تشریح داده شده است.

تالیف : رامین کریمی 
روش مدل ­سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) توسط ولد (Wold) و در سال 1974 ابداع گردید و در ادامه نسخه پیشرفته ­تر این روش توسط لوهمولر (LohmÖller) در سال 1989 ارائه گشت. PLS-SEMیکی از رویکردهای نسل دوم مدل سازی معادلات ساختاری است که در مقایسه با روش های نسل اول که کوواریانس محور بودند مزیت هایی را داراست.
enlightened با پکیج کم نظیر آموزش معادلات ساختاری با LISREL و PLS آشنا هستین؟  (کلیک کنید)