گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1396/12/06 - 11:08
كد :15

تحلیل آماری به سبک APA

صرف ورود داده ها به نرم افزارهای آماری و گرفتن خروجی و جدول از نرم افزار کار چندان پیچیده ای نیست. این کاری است که بسیاری از افراد تازه کار و نامعتبر انجام می دهند و تحلیل های آماری را با دریافت هزینه ای پایین تر انجام می دهند. تحلیل آماری را بدون بررسی و اصلاح داده ها انجام می دهند، گاهی در انتخاب آزمون مناسب برای فرضیه ها و اهداف تحقیق اشتباه می کنند، جداول و خروجی های نرم افزار را با همان فرمت غیراستاندارد و انگیلسی در داخل پروژه قرار می دهند، تفسیرها و استنباط های غیرکافی و گاه اشتباه در مورد نتایج ارائه می دهند و ... که در نهایت منجر به این می شود که تحلیل آماری انجام شده را اساتید، سازمان مربوطه و مجله پژوهشی رد کنند یا ایرادات بسیاری به آن وارد کنند که ساعت ها و بلکه روزها وقت و انرژی شما را به هدر می دهد

مهم ترین نکته در تحلیل آماری انتخاب آزمون درست و ارائه جداول آماری و تفسیرها به روش صحیح و استاندارد است. این مورد در مرکز آماری خوارزمی همیشه مهم بوده است که تحلیل های آماری انجام شده باید دارای قالب و ساختار منظم و استاندارد باشند. ساختاری که برای تحلیل آماری در نظر گرفته ایم تحلیل آماری به سبک APA است که در آن جداول، نمودارها، گزارش ها و تفسیرهای آماری ساختاری استاندارد و پذیرفته شده دارند و مورد قبول بسیاری از دانشگاه ها و مجلات علمی پژوهشی معتبر جهانی هستند.

 

ما موارد زیر در تحلیل آماری در نظر می گیریم:

1- انتخاب آزمون درست و نرم افزار آماری مناسب

2- ارائه جداول آماری طبق فرمت APA

3- ترسیم نمودارهایپیشرفته، واضح و استاندارد

4- ارائه تفسیرهای آماری مطابق فرمت APA

 

همچنین

5- پشتیبانی رایگان تا زمان تایید نهایی تحلیل آماری

6- ارائه مشاوره آماری در مورد دلایل استفاده از آزمون ها، نحوه تفسیر جداول و توضیح شاخص های آماری

از دیگر ویژگی های ما است

 

مدیر مرکز آماری:  رامین کریمی