كد محصول: 112

افسردگی بک

تعداد
وضعيت انبار موجود
قيمت 30,000 تومان
افسردگی بک
  • نقد و بررسی
نام پرسشنامه: افسردگی بک

نوع پرسشنامه: استاندارد

تعداد سوال:21

منبع: دارد

توضیحات و اعتبار پایایی: دارد

توضیحات تقسیر و نمره گذاری: دارد

نوع فایل:  word + PDF + فایل SPSS ورود داده ها