كد محصول: 110

پرسشنامه نشانگان اختلالات روانی (Symptom checklist -90- revised)

تعداد
وضعيت انبار موجود
قيمت 30,000 تومان
نشانگان اختلالات روانی  (Symptom checklist -90- revised)
  • نقد و بررسی
نام پرسشنامه: نشانگان اختلالات روانی  (Symptom checklist -90- revised)

نوع پرسشنامه: استاندارد

تعداد سوال:90

منبع: دارد

توضیحات و اعتبار پایایی: دارد

توضیحات تقسیر و نمره گذاری: دارد

نوع فایل:  word + PDF + فایل SPSS ورود داده ها