كد محصول: 129

فهرست اختلال استرس پس از ضربه (PCL)

تعداد
وضعيت انبار موجود
قيمت 30,000 تومان
فهرست اختلال استرس پس از ضربه (PCL)
  • نقد و بررسی
نام پرسشنامه:فهرست اختلال استرس پس از ضربه (PCL)

نوع پرسشنامه: استاندارد

تعداد سوال:17

منبع: دارد

توضیحات و اعتبار پایایی: دارد

توضیحات تقسیر و نمره گذاری: دارد

نوع فایل:  word + PDF + فایل SPSS ورود داده ها