كد محصول: 113

پرسشنامه اختلالات روانی scl90

تعداد
وضعيت انبار موجود
قيمت 30,000 تومان
پرسشنامه اختلالات روانی scl90
  • نقد و بررسی
نام پرسشنامه: پرسشنامهscl90 اختلالات روانی

نوع پرسشنامه: استاندارد

تعداد سوال:48

منبع: دارد

توضیحات و اعتبار پایایی: دارد

توضیحات تقسیر و نمره گذاری: دارد

نوع فایل:  word + PDF + فایل SPSS ورود داده ها