كد محصول: 133

مقیاس رویدادهای رابطۀ نامزدی

تعداد
وضعيت انبار موجود
قيمت 30,000 تومان
مقیاس رویدادهای رابطۀ نامزدی
  • نقد و بررسی
نام پرسشنامه:مقیاس رویدادهای رابطۀ نامزدی

نوع پرسشنامه: استاندارد

تعداد سوال:19

منبع: دارد

توضیحات و اعتبار پایایی: دارد

توضیحات تقسیر و نمره گذاری: دارد

نوع فایل:  word + PDF + فایل SPSS ورود داده ها