كد محصول: 118

افسردگی سالمندان (GDS)

تعداد
وضعيت انبار موجود
قيمت 30,000 تومان
افسردگی سالمندان (GDS)
  • نقد و بررسی
نام پرسشنامه:افسردگی سالمندان (GDS)

نوع پرسشنامه: استاندارد

تعداد سوال:15

منبع: دارد

توضیحات و اعتبار پایایی: دارد

توضیحات تقسیر و نمره گذاری: دارد

نوع فایل:  word + PDF + فایل SPSS ورود داده ها