آموزش تحلیل های آماری به وسیله ی نرم افزار excel
آموزش تحلیل های آماری به وسیله ی نرم افزارExcel نرم افزار Excel به عنوان نرم افزار اداری و غیر تخصصی بین کاربران مشهور شده است. و در طبقه بندی های جزو نرم افزارهای تخصصی محسوب نمی شود. اما کمپانی ماکروسافت امکانتی در این نرم افزار تعبیه کرده است که به کاربر امکان می دهد تا تحلیل های آماری را ...