تکنیک آماری تحلیل مسیر

در این بخش مطالب و مقالاتی با موضوع تکنیک های آماری تحلیل مسیر با انواع نرم افزارها قرار داده شده است. برای دریافت رایگان هر یک از مطالب بر روی تصویر کلیک کنید.


 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
تحلیل مسیر از روش های تحلیل چندمتغیره است که می توان با برنامه های گوناگون مانند SPSS و Lisrel و Amos آن را اجرا کرد. در فایل آموزشی زیر به طور مختصر و مفید و به شیوه تصویری به آموزش تحلیل مسیر با برنامه آموس پرداخته ایم.
enlightened با پکیج کم نظیر آموزش معادلات ساختاری با LISREL و PLS آشنا هستین؟  (کلیک کنید)