تحلیل داده های روانشناسی با برنامه SPSS
تحلیل داده های روانشناسی با برنامه SPSS این کتاب می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره های کارشناسی، تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران باشد. در پایان کتاب یک واژه نامه تخصصی به علاوه واژه نامه فارسی- انگلیسی و واژه نامه انگلیسی - فارسی آمده است. کتاب علاوه بر نحوه کارکردن با اس پی اس اس توضیحاتی د ...
پژوهش چندمتغیری کاربردی (طرح و تفسیر)
پژوهش چندمتغیری کاربردی (طرح و تفسیر)   این کتاب در زمینه ی تجزیه و تحلیل چند متغیره علوم اجتماعی با کمک روش های آماری تالیف شده است.و برای افرادی که در این زمینه فعالیت می کند منبع مناسبی است. مشخصات کتاب نویسندگان: لاورنس اس ميرز - گلن گامست - ا جي گ ...
مقدمه‌اي بر كاربرد SPSS در روانشناسي و ديگر علوم رفتاري با CD
مقدمه‌اي بر كاربرد SPSS در روانشناسي و ديگر علوم رفتاري با CD این کتاب در زمینه های اس . پی . اس . اس تحت ویندوز  و روان سنجی تالیف شده است و دانشجویان و پزوهشگرانی که که در این زمینه تحقیق می کنند منبع مناسبی است. مشخصات کتاب: نویسندگان: دنيس هويت - ...
آمار به زبان ساده در پژوهش های آموزشی روان شناسی و علوم اجتماعی
آمار به زبان ساده در پژوهش های آموزشی روان شناسی و علوم اجتماعی کتاب معرفی شده مطالب مفیدی از مفاهیم بنیادی آماری و روش های آماری را برای پژوهشگران و دانشجویان بیان می کند.این کتاب منبع مناسبی برای محققین ویژه پژوهشگران رشته‌های علوم تربیتی، روانشناسی و جامعه‌شناسی است. مشخصات کت ...
آمار توصیفی برای علوم اجتماعی
آمار توصیفی برای علوم اجتماعی کتاب معرفی شده در این بخش به ارائه مطالبی درمورد طبقه بندی متغیرهای آماری، متغیرهای مرکزی و دیگر مفهیم اساسی آماری است. این کتاب مناسب برای دانشجویان رشته های علوم اجتماعی است و منبع مناسبی برای فراگیری مفاهیم ایتدایی آمار مقدماتی و آمار اجتماعی برای مقطع کارشن ...
رگرسیون چند متغیری در پژوهش رفتاری
رگرسیون چند متغیری در پژوهش رفتاری کتاب معرفی شده در این صفحه کتابی با موضوعات علوم اجتماعی، روان شناسی، علوم تربیتی و مدیریت با رویکرد آماری است. و منبع مناسبی برای افرادی است که اطلاعات در مورد رگرسیون در این حوزه ها را می خواهند.   مشخصات کتاب: نویسندگان: ...
نحوه انجام تحقيقات اجتماعي
نحوه انجام تحقيقات اجتماعي  کتاب معرفی شده در این بخش کتاب با مفاهیم کاملی در زمینه های روش های تحقیق در وضوعات علوم اجتماعی و جامعه شناسی است. این کتاب شامل مثال های فراوانی برای تشریح روشها و تکنیک های تحقیق است که می تواند منبع مناسبی برای پژوهشگران با موضوعات مرتبط با آن باشد. مش ...
پیمایش در تحقیقات اجتماعی
پیمایش در تحقیقات اجتماعی در این کتاب نحوهٔ انجام پیمایش خوب به‌صورت کارا و نسبتاً جامع توضیح داده شده است. بدین‌ترتیب توصیف مبسوط شیوه‌ها و تکنیک‌های انجام پیمایش و تحلیل آماریِ نتایج در کتاب واحدی جمع شده است.بخش اعظم اين كتاب به تحليل داده‌ها از تحليل يك متغيره تا تح ...
آمار غیرپارامتری برای علوم رفتاری
آمار غیرپارامتری برای علوم رفتاری کتاب پیش رو کتابی با ارائه مفاهیمی برای آمار غیرپارامتری برای علوم رفتاری است. این کتاب منبع مناسبی برای موضوعاتی با عناوین روان‌سنجی، آمار ناپارامتری، علوم اجتماعی - روشهای آماری است و پژوهشگرانی که در این حزه های فعالیت دارند می توانند از این منبع استفاده ...
راهنمای آسان تحلیل عاملی
راهنمای آسان تحلیل عاملی این کتاب برای دانشجویان رشته جامعه‌شناسی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری منبع مناسبی است. مطالب کتاب حاضر دارای موضوعات تجزیه و تحلیل عوامل، روانشناسی،علوم اجتماعی،روشهای آماری است و برای پژوهشگران با موضوعات مرتبط منبع مناسب می باشد. مشخصات کتاب: ...
روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی
روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی کتاب حاضر به بیان انواع روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی می پردازد. این کتاب انواع طبقه بندی های کشف رابطه ها را بیان می کند و خواننده ی کتاب با مراحل انجام یک تحقیق آشنا می شود. در این کتاب انواع ملاحظات که در انجام یک پروژه باید لحاظ گردد معرفی ش ...
مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی
مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی کتاب پیش رو دارای مطالب مفیدی برای چگونگی انجام تحقیق و روشهای آن است.در این کتاب مطالبی در مورد پیش نیاز تحقیق علمی، جایگاه آمار و کامپیوتر در تحقیق علمی و ... است. این کتاب منبع کامل و جامعی برای پزوهشگرانی است که آشنایی چندانی با چگونگی انجام تحقیقات علمی ...
راهنمای سنجش در تحقیقات اجتماعی
راهنمای سنجش در تحقیقات اجتماعی کتاب معرفی شده در این بخش مراحل و چگونگی انجام تحقیقات اجتماعی درباره موضوعات مختلف، به گونه آموزشی بیان میکند. این کتاب شامل مطالب مختلفی از جمله بیان مختصات تحقیقات بنیادی، كاربردی و ارزیابی،ارائه رهنمودهایی در باب پنج مرحله تحقیق، نحوه رویارویی محققان كاربردی ...
تحليل داده هاي علوم رفتاري با برنامه SPSS
تحليل داده هاي علوم رفتاري با برنامه SPSS کتاب معرفی شده در زمینه های اس. پي. اس. اس تحت ويندوز علوم اجتماعي ، روش هاي آماري ، برنامه هاي كامپيوتري علوم اجتماعي ، تحقيق و روش هاي آماري مطالب مفیدی دارد و پژوهشگرانی با این موضوعاتی می توانند از این کتاب بهره بگیرند.   مشخصات کتاب ...
روش های تحقیق در علوم اجتماعی
روش های تحقیق در علوم اجتماعی(جلد اول) کتاب معرفی شده در این بخش شامل مطالبی در مورد روش های تحقیق ،کدگذاری و معرفی آزمون های مختلف است. همچنین محدودیت های عمده ای که در طرح های علوم اجتماعی محقق با آنها مواجه است را بیان کرده است. این کتاب منبع مناسبی برای محققینی است که در زمینه های علوم اجتم ...