تکنیک تحلیل سلسله مراتبی

در این بخش مطالب و مقالاتی با موضوع تکنیک تحلیل سلسله مراتبی قرار داده شده است. برای دریافت رایگان هر یک از مطالب بر روی تصویر کلیک کنید.
 
روش های تصمیم گیری چند معیاره
  •  کلیات روش تصمیم گیری چندمعیاره
  • روش ANP
  • روش AHP
  • روش topsis


 
معرفی نرم افزار expert choise


 
آموزش نرم افزار expert choise

 
 

 
 

 
 


آموزش روش AHP

در این مطلب آموزشی به صورت عملی مثالی در مورد روش تحلیل سلسله مراتبی اجرا شده است و پژوهشگران می توانند مراحل انجام یک تحلیل سلسله مراتبی را به صورت عملی ملاحظه کنند. این آموزش به صورت کوتاه و مفید این روش را آموزش داده است.

---> دانلود 

آموزش روش Topsis

در این مطلب آموزشی به صورت عملی مثالی در مورد روش تحلیل سلسله مراتبی اجرا شده است و پژوهشگران می توانند مراحل انجام یک تحلیل سلسله مراتبی را به صورت عملی ملاحظه کنند. این آموزش به صورت کوتاه و مفید این روش را آموزش داده است.
---> دانلود